Pismo podpore

29. januar 2020

Artists&Poor’s  
Cmureška cesta 3
2230 Lenart                                                           

Pismo podpore projektu ARTSTORAGE: Platforma za skladiščenje, digitalizacijo in prodajo slovenske sodobne umetnosti

Spoštovani umetnik, umetnica,

projekt ARTSTORAGE predstavlja inovativni model skladiščenja, arhiviranja in digitalizacije umetniških del Vas, slovenskih umetnic in umetnikov, ki v 21. stoletju tovrstnega specializiranega in posebej Vam namenjenega arhivsko-skladiščnega prostora za deponiranje umetniških del nimate. Cilj projekta je vzpostavljena kreativna povezava med gospodarskim subjektom ter kreativnim in kulturnim sektorjem v obliki novoustanovljenega poslovnega subjekta, ki bo v praksi implementiral poslovni model, ki ga prijavitelji nameravamo raziskati in izdelati v okviru koncepta, podprtega na javnem razpisu»Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2019«, kar zagotavlja tudi podporo s strani Ministrstva RS za kulturo.

Govorimo o pravi arhivski deponiji, o kulturnem središču, ki ne le skladišči (in ob tem skrbi za varnost) umetniška dela, temveč ta dela ponuja tudi na ogled, izposojo ali omogoča možnost prodaje, vse na enem mestu. 

Nova umetniška platforma ARTSTORAGE bo tako omogočila sodobnim slovenskim umetnikom in umetnicam prostor za shranjevanje, arhiviranje in promoviranje umetniških del, s čimer bomo prispevali k večji prepoznavnosti in medsebojnem povezovanju. Poleg skladišča, arhiva in posredništva umetniških del bo ARTSTORAGE ponujal tudi odprto platformo za izmenjavo idej,  omogočal ogled in nakup umetnin s področja slikarstva, grafike, risbe, ilustracije, kiparstva, fotografije ter kreacij iz tekstila. Poleg nakupa bomo vzpostavili tudi možnost izposoje (najema) umetniških del ter enkrat mesečno izvajali aktivnosti odprtega tipa srečanja z umetniki, delavnice, koprodukcije ipd.

Menimo, da gre za projekt, ki zagotovo daje prednost popularnosti, všečnosti in navsezadnje nujnosti ohranjanja bodoče kulturne dediščine. 

Ponudba posameznemu umetniku ali umetnici:

Skladiščenje umetnin izven ateljejskih prostorov; hramba v varovanih in primerno klimatiziranih prostorih, z možnostjo letnega najema prostora ter digitalizacije za potrebe arhiviranja ter možnostjo prodaje v sklopu galerijske dejavnosti ARTSTORAGE. 

Poleg osnovnega skladiščno-prodajno-promocijskega programa bomo umetnikom nudili tudi umetniško provenienco ter arhiviranje s foto dokumentacijo oziroma digitalizacijo. Umetnine bodo namenjene (tudi) prodaji ali celo izposoji. Med možnimi predlogi je tudi kupovanje umetnin na leasing, odplačevanje izposoje za odkup umetnine, promocija z izposojo, vključevanje in sodelovanje z zasebnimi galeristi in podobno.  

Dodana vrednost projekta je tudi ta, da bo splošna ter strokovna javnost imela prost dostop do umetnikov in njihovega ustvarjanja: ARTSTORAGE bo poleg primarne dejavnosti omogočal tudi prostor za razprave, pogovore in izmenjavo praks. Nagovorili bomo študente, dijake, likovnike, kuratorje, umetnostne zgodovinarje, kritike, galeriste, ljubitelje umetnosti, zbiratelje, društva, zavode, javne institucije in ostale. 

S podpisom Pisma o nameri potrjujete interes za sodelovanje v predstavljenem projektu brez vsakršnih finančnih obveznosti. Vse podrobnosti sodelovanja bomo seveda dogovorili šele takrat, ko bo ARTSTORAGE tudi fizično zaživel kot prostor. Zaenkrat, na ravni implementacije projektne ideje, je Vaš cenjeni podpis potreben za spodbujanje sodelovanja pomembnih deležnikov, predvsem Ministrstva RS za kulturo, za katero verjamemo, da bo prepoznalo nujnost vzpostavitve tovrstnega arhiva.