O projektu

Namen

Projekt ARTSTORAGE namerava v 12 mesecih izvajanja pripraviti poslovni načrt inovativnega modela skladiščenja, arhiviranja in digitalizacije umetniških del slovenskih umetnic in umetnikov, ki v 21. stoletju tovrstnega specializiranega arhivsko-skladiščnega prostora nimajo.

Primarna dejavnost novega poslovnega subjekta bo skladiščenje, arhiviranje in prodaja umetniških del sodobnih slovenskih akterjev kreativnega in kulturnega sektorja.

K sekundarnim aktivnostim sodijo: izobraževalna dejavnost (vseživljenjsko učenje), delavnice z umetniki, odprti ateljeji, okrogle mize in pogovori z galeristi, aktivnosti za šolarje, dijake in študente, medgeneracijsko sodelovanje, promocija slovenske sodobne umetnosti, Mariborski umetnostni sejem artMUS.

Finančna podpora

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Cilji
Kratkoročni:
 • izdelava poslovnega modela startup podjetja “ARTSTORAGE”
 • identifikacija gospodarskega subjekta, bodočega partnerja, za pridobitev infrastrukture in prostorskih kapacitet
 • raziskava potreb kulturnega in kreativnega sektorja v Sloveniji za pripravo skladiščnih prostorov: velikost, način skladiščenja, kontrolirano okolje, varovanje in zaščita, digitalizacija in arhiviranje
Dolgoročni
 • kreativna povezava med gospodarskim subjektom, ki ima v lasti neizkoriščene skladiščne prostore, ter kreativnim in kulturnim sektorjem, ki tovrstne prostore potrebuje
 • skupna vzpostavitev storitve in poslovnega prostora ARTSTORAGE
Ciljne skupine:
 • Primarni uporabniki ARTSTORAGE so slovenski mladi umetniki in umetniki ostalih generacij.
 • Sekundarni uporabniki ARTSTORAGE so manjše galerije, zasebni galeristi, zbiratelji, podjetja, nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z razstavno dejavnostjo, posamezniki, ki jih zanima umetnost ter ljubitelji, ki želijo svoja umetniška dela ali shraniti ali pa dati v ocenjevanje.
Aktivnosti
 • RAZISKAVA TRGA UMETNIŠKIH DEL V SLOVENIJI
 • SODELOVANJE Z GOSPODARSKIMI PARTNERJI
 • PRIPRAVA POSLOVNEGA NAČRTA MODELA ARTSTORAGE
 • EVALVACIJA INOVATIVNEGA MODELA
 • INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTMI
  • spletna platforma ARTSTORAGE
  • FB stran
  • tiskovne konference
  • promocijski material
  • komunikacijski načrt
  • predstavitve projekta na drugih nacionalnih in mednarodnih dogodkih
 • UMETNIŠKI SEJEM Z DRAŽBO UMETNIŠKIH DEL
Rezultati

Projekt direktno naslavlja potrebo trga: skladiščenje umetnin sodobnih slovenskih umetnikov izven ateljejskih prostorov, v varovanih in primerno klimatiziranih prostorih, z možnostjo letnega najema prostora, digitalizacije za potrebe arhiviranja ter možnostjo prodaje v sklopu galerijske dejavnosti ARTSTORAGE, ki bo del osnovne dejavnosti in nadgradnja zgolj skladiščenja umetniških del.

Poleg osnovnega skladiščno-prodajno-promocijskega programa bi umetnikom nudili tudi provenienco umetnin ter arhiviranje s foto dokumentacijo oziroma digitalizacijo.

Dodatna aktivnost ARTSTORAGE bo tudi podpora pri logistiki, postavitvah, kuriranju in kreativnem gradivu (teksti in projekti z in zaumetnike), potrebnem za umetniška gostovanja ali razstave.